Zakres usług

Oferta prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Szymańskiego   Kancelarii  Adwokackiej w Dzierżoniowie skierowana jest do osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie wszechstronnej pomocy prawnej. Oferta obejmuje, m.in. udzielanie porad  prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów oraz dokonywanie analiz, reprezentację Klientów na etapie postępowania przedsądowego, w tym również w postępowaniach mediacyjnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji, w tym organami samorządu terytorialnego.

Zakres działalności Kancelarii obejmuje świadczenie usług adwokackich w zakresie prawa:

  • karnego, karnego skarbowego, wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych
  • cywilnego
  • rodzinnego i opiekuńczego
  • gospodarczego i handlowego
  • pracy i ubezpieczeń społecznych
  • administracyjnego

W związku ze zdobytym doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego oraz handlowego oferta Kancelarii w ramach tych dziedzin prawa obejmuje, m.in. stałą obsługę firm w obrocie gospodarczym, konsultacje i doradztwo w podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej, jak i działalności w formie spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, tworzenie oraz rejestrację podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istnieje również możliwość udzielenia porady prawnej on-line.

SKORZYSTAJ Z PORADY ON-LINE – KLIKNIJ TUTAJ
W tym celu proszę o kontakt e-mail lub telefoniczny:
adw.krzysztofszymanski@wp.pl
tel. 74/ 647 98 77, tel. kom. 723 337 084

Adwokat Krzysztof Szymański według zasad i w sposób ustalony przez Naczelną Radę Adwokacką w związku
z prowadzoną działalnością posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Szymańskiego