Kancelaria

Kancelaria Adwokacka, adwokata Krzysztofa SzymańskiegoAdwokat Krzysztof Szymański z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z prawa karnego pt. „Obrona konieczna w ujęciu orzecznictwa i Kodeksu Karnego z 1997 roku”.
Od lipca 2003 roku zatrudniony był w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w II Wydziale Karnym oraz V Wydziale Gospodarczym. W latach 2005-2012 świadczył pracę na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w V Wydziale Gospodarczym.

W 2011 roku zdał egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 15 września 2011 roku wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Dzierżoniowie. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas pracy w sądzie oraz współpracy z innymi adwokatami biorąc udział w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego oraz administracyjnego. W trakcie pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dokonywał analizy szeregu kontraktów i powstałych na ich tle sporów. W tym sporów związanych z obrotem zagranicznym między podmiotami gospodarczymi. Pełniąc wyżej wspomniane czynności asystenta sędziego doskonale poznał pracę sądu i sędziów wykonywaną na posiedzeniach jawnych jak i niejawnych.

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Szymańskiego