Kancelaria

Adwokat Krzysztof Szymański z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z prawa karnego pt. „Obrona konieczna w ujęciu orzecznictwa i Kodeksu Karnego z 1997 roku”.
Od lipca 2003 roku zatrudniony był w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w II Wydziale Karnym oraz V Wydziale Gospodarczym. W latach 2005-2012 świadczył pracę na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w V Wydziale Gospodarczym.

W 2011 roku zdał egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 15 września 2011 roku wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Dzierżoniowie. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas pracy w sądzie oraz współpracy z innymi adwokatami biorąc udział w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego oraz administracyjnego. W trakcie pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dokonywał analizy szeregu kontraktów i powstałych na ich tle sporów. W tym sporów związanych z obrotem zagranicznym między podmiotami gospodarczymi. Pełniąc wyżej wspomniane czynności asystenta sędziego doskonale poznał pracę sądu i sędziów wykonywaną na posiedzeniach jawnych jak i niejawnych.


Kancelaria współpracuje z radcą prawnym dr Małgorzata Szymańska-Pałamarz. Dbamy o to, by sprawa Klienta została przyporządkowana do prawnika, który najlepiej zna się w danej dziedzinie prawa i jest w niej specjalistą.

Radca prawny współpracujący
dr Małgorzata Szymańska-Pałamarz

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Doktor nauk prawnych. Absolwentka studiów administracyjnych oraz prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka wielu artykułów naukowych. Wykładowca akademicki. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach naukowych.

W swojej 10-letniej karierze zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i rodzinnego. Wieloletni asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w tematyce z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, spraw podatkowych, prawa ochrony środowiska. Prowadzi sprawy z zakresu sporów frankowych.

Kontakt
tel. +48 694 687 859
sekretariat@kancelaria-palamarz.pl
www.kancelaria-palamarz.pl

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Szymańskiego