Porada prawna on-line

Wypełniając poniższy formularz mogą Państwo zamówić poradę prawną on-line. Porada zostanie udzielona po otrzymaniu przez Kancelarię zaliczki, której wysokość zostanie Państwu podana po zapoznaniu się z problemem. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań przed udzieleniem porady prawnej.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść zapytania

  Skorzystanie z porady prawnej online łączy się z upoważnieniem adwokata Krzysztofa Szymańskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką z/s w Dzierżoniowie oraz Filię Kancelarii Adwokackiej z/s w Pieszycach do przetwarzania danych osobowych w tym danych osobowych szczególnej kategorii w celu związanym z zawartą umową obsługi prawnej na czas obowiązywania umowy zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Administratorem danych osobowych jest adwokat Krzysztof Szymański, tel. 723337084. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe ulegają usunięciu (art. 16c ustawy Prawo o adwokaturze).

  Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Szymańskiego