Płatności

Kancelaria Adwokacka, adwokata Krzysztofa Szymańskiego
Podstawę prawną wynagrodzenia adwokata stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Wynagrodzenie za świadczoną usługę Kancelaria ustala indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju sprawy oraz czasowego zaangażowania adwokata.

Kancelaria przewiduje dwa sposoby wynagrodzenia:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość ustalana jest z góry w konkretnej kwocie. Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest w sprawach, w których istnieje możliwość w przybliżeniu określenia zakresu pracy oraz wymiaru czasowego zaangażowania adwokata.
  2. Wynagrodzenie według stawki godzinowej, którego wysokość zależy od czasu poświęconego przez adwokata wykonującego zlecenie. Wynagrodzenie tego rodzaju stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu pracy adwokata.

Dodatkowe wcześniej ustalone z Klientem w umowie honorarium Kancelarii za pozytywny wynik sprawy należne jest jedynie w sytuacji, gdy sprawa zakończy się zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

W uzasadnionych wypadkach w poszczególnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria przewiduje możliwość świadczenia bezpłatnych porad prawnych w ramach działalności
pro bono.

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Szymańskiego